peuterey bambino online raketa pre ruské Vojenské letectvo

peuterey originale raketa pre ruské Vojenské letectvo

Sk novej rakety prebiehali cel rok 2012 v tajnom reime a koncom decembra ju prijali do v V s sa zahajuj s dod prv vzorov. Nov raketa je vyroben poda modulov princ m sa vybavi r hlavicami a bojov s M rie r a znane zosiluje silu viacfunkn lietadla T 50. Vyr sa poda technol stels. Raketa sa bude nach vn lietadla a to zniuje viditenos nov lietadla raketu nebude vidie na obrazovke radarovej stanice. Ch 38 m aj e jednu v M sa orientova poas letu pomocou syst GLONASS. Ako uk prax v s konfliktoch, vr v Afganistane a na Bl V zo vzduchu je dos ako zisti cie aj pomocou nacielenia zo zeme, pretoe maskovacie prostriedky sa st zdokonauj V s bude nav raketu na cie druica GLONASS,
peuterey bambino online raketa pre ruské Vojenské letectvo
zd vojensk expert Druica GLONASS vid cie, vid raketu a sp tieto dva body. Raketa Ch 38 je pr takou zbraou, podiarkuje redaktor asopisu N obrana Igor Korotenko:

Pravdae je to vemi presn zbra. Dnes sa rusk Vojensk letectvo vybavuje riaden raketami. To znamen e m garantovane zasiahnu cie.

Raketa Ch 38 m zasiahnu man obrnen techniku a stacion skr nepriatea vo vzdialenosti od 3 do 40 km. Jej bojov as v 250 kg.
peuterey bambino online raketa pre ruské Vojenské letectvo